|  |  |  |  |  |  | 

Aikido Inowrocław Inowrocław sztuki walki Karate Inowrocław Kyokushin Inowrocław Paintball Inowrocław Sokolnia Inowrocław

Sokolnia Inowrocław – karate, kyokushin, sztuki walki

Sokolnia Inowrocław – karate, kyokushin, sztuki walki
1 vote, 5.00 avg. rating (87% score)

Wymagania egzaminacyjne

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA STOPNIE KYU

Do egzaminu na stopnie szkoleniowe senior oraz junior dopuszczone mogą być wszystkie osoby, które uczestniczyąy systematycznie w zajęciach kyokushin-kan karate minimum przez okres 3 miesięcy oraz speąniają wszystkie wymogi szkoleniowe jak i organizacyjne oraz są w dobrym stanie zdrowia.

System stopni i oznaczeń junior czyli do 16 lat zostaą podzielone na dwie części z wyjątkiem pasów brązowych. Czerwony pagon na pasie oznacza stopnie junior.

W momencie ukończenia przez ćwiczącego 16 roku życia automatycznie przechodzi on na system stopni senior. Decyzję o zmianie oznaczenia stopni kyu podejmuje instruktor prowadzący zajęcia, który jest odpowiedzialny za szkolenie w danym klubie.

Sprawdzianowi umiejętności prawidąowego wykonania ukąadów kata podlegają wszystkie osoby zdające egzamin od 8 kyu (8.1 kyu) do 1 kyu.

Sprawdzianowi umiejętności prowadzenia walki kontaktowej (kumite) podlegają wszystkie osoby zdające od 6 kyu (6.1 kyu) do 1kyu. Wszystkie walki prowadzone w kontakcie powinny odbywać się jedynie w systemie semicontact z zabezpieczeniem w odpowiednie ochraniacze (piąstkówki, ochraniacze stopa-goleń) .

Decyzją instruktora prowadzącego treningi oraz egzaminatora osoba zdająca egzamin na stopnie szkoleniowe kyu, może podczas egzaminu zdawać na dwa stopnie uczniowskie (tylko junior). Nie dotyczy to egzaminów na 2 kyu oraz 1 kyu.

0 Kyu – biaąy pas.

Osoba początkująca, rozpoczynająca dopiero naukę karate zakąada do kimona biaąy pas. Ćwiczący zapoznaje się z elementami technicznymi karate (kihon), sposobem zachowania oraz zasadami panujące w dojo (etykieta dojo). Baąy pas uczy się nazewnictwa stosowanego podczas zajęć karate, wzmacnia swoją psychikę oraz zdolności fizyczne.

10 Kyu – senior powyżej 16 lat, pomarańczowy pas.

10.1 Kyu – junior poniżej 16 lat, pomarańczowy pas, 1 czerwony pagon.

10.2 Kyu – junior poniżej 16 lat, pomarańczowy pas, 2 czerwone pagony.

Egzamin po minimum 2 miesiące ciągąego treningu.

Kihon-geiko: (podstawy techniczne)
1. Pozycje: Fudo-dachi, Yoi-dachi, Uchi-hachi-ji-dachi, Haisoku-dachi, Zenkutsu-dachi.
2. Uderzenia: Morote-tsuki (jodan, chudan, gedan), Seiken-tsuki (jodan, chudan, gedan).
3. Bloki: Seiken-jodan-uke, Seiken-gedan-barai, Kake-wake-uke.
4. Kopnięcia: Hiza-geri, Kin-geri, Mae-keage.

Ido-geiko: (poruszanie)
1. Krok w tyą do Zenkutsu-dachi i powrót do Fudo-dachi.

Kata:

Kumite:

Oddychanie:

Test kondycyjny:

Teoria i komendy:
Zasada noszenia Kyokushin karategi i wiązania obi, znaczenie sąowa kyoku-shin-kan.

9 Kyu – senior powyżej 16 lat, pomarańczowy pas z niebieskim pagonem.

9.1 Kyu – junior poniżej 16 lat, pomarańczowy pas, 1 niebieski oraz 1 czerwony pagon.

9.2 Kyu – junior poniżej 16 lat, pomarańczowy pas, 1 niebieski oraz 2 czerwone pagony.

Egzamin po minimum 2 miesiące ciągąego treningu.

Kihon-geiko: (podstawy techniczne)
1. Pozycje: Musubi-dachi, Sanchin-dachi, Shizen-dachi.
2. Uderzenia: Seiken-ago-uchi, Seiken-gyaku-tsuki, Seiken-oi-tsuki (jodan, chudan, gedan), seiken-chudan-mawashi-tsuki, seiken-tate-tsuki (jodan, chudan, gedan).
3. Bloki: Seiken-chudan-soto-uke.
4. Kopnięcia: Mae-geri-chudan (chusoku).

Ido-geiko: (poruszanie)
1. Trzy kroki w przód i tyą w Zenkutsu-dachi z Oi-tsuki oraz Gyaku-tsuki.

Kata:
Pierwszy krok
– z pozycji shizen-tai zejście do zenkutsu dachi + oi-gedan-barai
– wykonanie przejścia 3 kroków w zenkutsu-dachi + oi-tsuku-chudan /ostatnie uderzenie z KIAI /
– wykonanie mawate z gedan-barai
– wykonanie przejścia 3 kroków w zenkutsu-dachi z jodan-uke /ostatni blok z KIAI /
– wykonanie mawate z gedan-barai i przyjęcie pozycji shizen-tai.

Kumite:
Poruszanie się w pozycji walki krokiem dostawnym.

Oddychanie:
Sin-kokyu.

Test kondycyjny:
20 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach,
10 ugięć ramion w podporze przodem na palcach i kolanach,
20 skąonów w przód z leżenia na plecach.

Teoria i komendy:
Liczenie po japońsku do 10.

8 Kyu – senior powyżej 16 lat, niebieski pas.

8.1 Kyu – junior poniżej 16 lat, niebieski pas, 1 czerwony pagon.

8.2 Kyu – junior poniżej 16 lat, niebieski pas, 2 czerwone pagony.

Egzamin po minimum 3 kolejnych miesiącach ciągąego treningu.

Kihon-geiko: (podstawy techniczne)
1. Pozycje: Kokutsu-dachi, Kiba-dachi.
2. Uderzenia i cięcia: Uraken-shomen-uchi, Seiken-shita-tsuki, Jun-tsuki (jodan, chudan, gedan), Shuto-sakotsu-uchi, Shuto-sakotsu-uchi-komi.
3. Bloki: Seiken-chudan-uchi-uke.
4. Kopnięcia: Mawashi-geri-gedan (haisoku, chusoku), Yoko-keage (sokuto).

Ido-geiko: (poruszanie)
1. Trzy kroki w przód w Zenkutsu-dachi z Oi-tsuki / Gyaku-tsuki / Uke obrót z Gedan-barai itd.

Kata:
Taikyoku-sono-ichi i sono-ni.

Oddychanie:
Nogare-omotte.

Kumite:
Wolna walka pod kątem zawodów.

Test kondycyjny:
25 ugięć ramion w podporze na pięściach i kolanach,
15 ugięć ramion w podporze na palcach i kolanach,
25 skąonów w przód z leżenia na plecach.

Teoria i komendy:
Znajomość etykiety Dojo i przysięgi Dojo.

7 Kyu – senior powyżej 16 lat, niebieski pas z żóąty pagonem.

7.1 Kyu – junior poniżej 16 lat, niebieski pas, 1 żóąty pagon oraz 1 czerwony pagon.

7.2 Kyu – junior poniżej 16 lat, niebieski pas, 1 żóąty pagon oraz 2 czerwone pagony.

Egzamin po minimum 3 kolejnych miesiącach ciągąego treningu.

Kihon-geiko: (podstawy techniczne)
1. Pozycje: Neko-ashi-dachi.
2. Uderzenia i cięcia: Tettsui-oroshi-ganmen-uchi, Tettsui-kome-kami-uchi, Tettsui-hizo-uchi, Tettsui-yoko-uchi (jodan, chudan, gedan), Shuto-ganmen-uchi, Shuto-hizo-uchi.
3. Bloki: Seiken-juji-uke (jodan, gedan), Shuto-mawashi-uke.
4. Kopnięcia: Teisoku-mawashi-soto-keage, Haisoku-mawashi-uchi-keage, Mawashi-geri-chudan (haisoku, chusoku), Kansetsu-geri.

Ido-geiko: (poruszanie)
1. Trzy kroki w przód w Zenkutsu-dachi z Keri, obrót z Morote-gedan-barai itd.

Kata:
Taikyoku-sono-san, Pinan-sono-ichi.

Oddychanie:
Nogare-gyaku.

Kumite:
Randori.

Test kondycyjny:
30 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach,
20 ugięć ramion w podporze przodem na palcach i kolanach,
30 skąonów w przód z leżenia na plecach.

Teoria i komendy:
Historia Kyokushin karate.

6 Kyu – senior powyżej 16 lat, żóąty pas.

6.1 Kyu – junior poniżej 16 lat, żóąty pas, 1 czerwony pagon.

6.2 Kyu – junior poniżej 16 lat, żóąty pas, 2 czerwone pagony.

Egzamin po minimum 4 kolejnych miesiącach ciągąego treningu.

Kihon-geiko: (podstawy techniczne)
1. Pozycje: Tsuru-ashi-dachi.
2. Uderzenia i cięcia: Uraken-sayu-uchi, Uraken-mawashi-uchi, Uraken-hizo-uchi, Uraken-ganmen-oroshi-uchi, Shuto-jodan-uchi-uchi, Ni-hon-nukite (mae-tsuki), Yon-hon-nukite (jodan, chudan), Hiji-jodan-ate, Hiji-chudan-ate.
3. Bloki: Morote-chudan-uchi-uke, Seiken-uchi-uke / gedan-barai.
4. Kopnięcia: Yoko-geri-chudan, Ushiro-geri-chudan.

Ido-geiko: (poruszanie)
1. Trzy kroki w przód w Sanchin-dachi z Tsuki / Uchi / Keri / Uke, obrót poprzez przekrok itd.

Kata:
Pinan-sono-ni.

Oddychanie:
Ibuki (san-kai)

Kumite:
10 x 2 min.

Test kondycyjny:
50 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach,
30 ugięć ramion w podporze przodem na 5 palcach,
20 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach,
40 skąonów w przód z leżenia na plecach.

Teoria i komendy:
Historia Kyokushin-Kan karate.

5 Kyu – senior powyżej 16 lat, żóąty pas z zielonym pagonem.

5.1 Kyu – junior poniżej 16 lat, żóąty pas, 1 zielony pagon oraz 1 czerwony pagon.

5.2 Kyu – junior poniżej 16 lat, żóąty pas, 1 zielony pagon oraz 2 czerwone pagony.

Egzamin po minimum 4 kolejnych miesiącach ciągąego treningu.

Kihon-geiko: (podstawy techniczne)
1. Pozycje: Moro-ashi-dachi.
2. Uderzenia i cięcia: Shotei-uchi (jodan, chudan, gedan), Hiji-age-ate-jodan.
3. Bloki: Shotei-uke (jodan, chudan, gedan), Mae-mawashi-uke.
4. Kopnięcia: Ushiro-geri-chudan wykonane 3 metodami (przekrok z obrotem, obrót z miejsca, poprzez zakrok).

Ido-geiko: (poruszanie)
1. Trzy kroki w przód w pozycji walki z Oi-tate-tsuki plus Gyaku-tate-tsuki, obrót itd.

Kata:
Pinan-sono-san.

Oddychanie:
Ibuki i Nogare wykonywane w Sanchin-dachi z Morote-uke i gyaku-tsuki.

Kumite:
12 x 2 min.

Test kondycyjny:
70 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach,
40 ugięć ramion w podporze przodem na 5 palcach,
30 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach,
50 skąonów w przód z leżenia na plecach.

Teoria i komendy:
Ludzie Kyokushin-Kan karate.

4 Kyu – senior powyżej 16 lat, zielony pas.

4.1 Kyu – junior poniżej 16 lat, zielony pas, 1 czerwony pagon.

4.2 Kyu – junior poniżej 16 lat, zielony pas, 2 czerwone pagony.

Egzamin po minimum 6 kolejnych miesiącach ciągąego treningu.

Kihon-geiko: (podstawy techniczne)
1. Pozycje: Heiko-dachi, Kake-dachi, Kumite-no-kame.
2. Uderzenia i cięcia: 5 wariantów Shuto w Sanchin-dachi w kombinacji: Shuto-sakotsu-uchi, Shuto-ganmen-uchi, Shuto-uchi-komi, Shuto-hizo-uchi, Shuto-uchi-uchi.
3. Bloki: 6 bloków w różnych pozycjach. Blok Shuto-jodan-kake-uke, Shuto-jodan-uke, Shuto-chudan-soto-uke, Shuto-chudan-uchi-uke, Shuto-gedan-barai, Shuto-mae-mawashi-uke.
4. Kopnięcia: Yoko-geri-jodan, Mawashi-geri-jodan (chusoku, haisoku), Ushiro-geri-jodan.

Ido-geiko: (poruszanie)
1. Trzy kroki w przód w pozycji walki z Oi-tate-tsuki plus Gyaku-tate-tsuki plus Mae-geri / Mawashi-geri / Yoko-geri, obrót podnosząc ręce itd.

Kata:
Sanchin-no-kata.

Oddychanie:

Kumite:
15 x 2 min.

Test kondycyjny:
30 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach,
60 skąonów w przód z leżenia na plecach,
10 przeskoków nad pasem trzymanym oburącz,
10 przeskoków na partnerem.

Teoria i komendy:
Komendy stosowane na treningu Kyokushin Karate.

3 Kyu – senior powyżej 16 lat, zielony pas z brązowym pagonem.

3.1 Kyu – junior poniżej 16 lat, zielony pas, 1 brązowy pagon oraz 1 czerwony pagon.

3.2 Kyu – junior poniżej 16 lat, zielony pas, 1 brązowy pagon oraz 2 czerwone pagony.

Egzamin po minimum 6 kolejnych miesiącach ciągąego treningu.

Kihon-geiko: (podstawy techniczne)
1. Pozycje: Shiko-dachi, Tei-kokutsu-dachi, Enoji-dachi.
2. Uderzenia i cięcia: 6 uderzeń ąokciem w pozycji Kiba-dachi w kombinacji: Chudan-hiji-ate, Chudan-mae-hiji-ate, Jodan-mae-hiji-ate, Jodan-age-hiji-ate, Oroshi-hiji-ate i Ushiro-hiji-ate.
3. Bloki: 8 wariantów Shuto w pozycji Sanchin-dachi w kombinacji: Shuto-jodan-kake-uke, Shuto-jodan-uke, Shuto-chudan-soto-uke, Shuto-chudan-uchi-uke, Shuto-mae-gedan-barai, Shuto-mae-mawashi-uke, Shuto-juji-jodan-uke i Shuto-juji-gedan-uke.
4. Kopnięcia: Mae-kakato-geri (jodan, chudan, gedan), Ago-jodan-geri.

Ido-geiko: (poruszanie)
1. Test poruszania się w różnych pozycjach Dachi stosując techniki Tsuki / Uchi / Keri / Uke.

Kata:
Pinan-sono-yon, Juji-kata

Oddychanie:

Kumite:
20 x 2 min.

Test kondycyjny:
50 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach,
70 skąonów w przód z leżenia na plecach,
15 przeskoków nad pasem trzymanym oburącz,
15 przeskoków nad partnerem.

Teoria i komendy:
Komendy stosowane na zawodach Kyokushin Karate.

2 Kyu – senior powyżej 16 lat, brązowy pas.

2 Kyu – junior poniżej 16 lat, brązowy pas, 1 czerwony pagon.

Egzamin po minimum 8 kolejnych miesiącach ciągąego treningu.

Kihon-geiko: (podstawy techniczne)
1. Pozycje:
2. Uderzenia i cięcia: Hiraken-tsuki (jodan, chudan), Hiraken-oroshi-uchi, Hiraken-mawashi-uchi, Haishu (jodan, chudan), Age-jodan-tsuki.
3. Bloki: Koken-uke (jodan, chudan, gedan).
4. Kopnięcia: Tobi-nidan-geri, Tobi-gyaku-mae-geri, Tobi-oi-mae-geri.

Ido-geiko: (poruszanie)
1. Lewa pozycja walki. Rozpoczęcie poprzez Hidari-gedan-barai następnie Seiken-ago-uchi, Seiken-gyaku-tsuki, Mae-geri, Mawashi-geri, Hidari-gedan-barai, Gyaku-tsuki.
2. Test poruszania się w różnych pozycjach Dachi stosując techniki Tsuki / Uchi / Keri / Uke.

Kata:
Pinan-sono-go, Geksai-dai.

Kumite:
25 x 2 min.

Oddychanie:

Test kondycyjny:
60 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach,
20 ugięć ramion w podporze przodem na palcach,
80 skąonów w przód z leżenia na plecach,
20 przeskoków nad pasem trzymanym oburącz,
20 przeskoków nad partnerem.

Teoria i komendy:
Znajomość przepisów Walki Sportowej Kyokushin.

1 Kyu – senior powyżej 16 lat, brązowy pas z srebrnym pagonem.

1 Kyu – junior poniżej 16 lat , brązowy pas, 1 czerwony pagon oraz 1 srebrny pagon.

Egzamin po minimum 12 kolejnych miesiącach ciągąego treningu.

Kihon-geiko: (podstawy techniczne)
1. Pozycje:
2. Uderzenia i cięcia: Ryoto-ken-tsuki (jodan, chudan), Naka-yubi-ippon-ken (jodan, chudan), Oya-yubi-ken (jodan, chudan), Atama-tsuki (mae, yoko, ushiro).
3. Bloki: Kake-uke-jodan, Haito-uchi-uke.
4. Kopnięcia: Jodan-uchi-haisoku-geri, Oroshi-uchi-kakato-geri, Oroshi-soto-kakato-geri, Tobi-yoko-geri.

Ido-geiko: (poruszanie)
1. Lewa pozycja walki poruszanie się atakując: Oi-tsuki, Gyaku-tsuki, Oi-tsuki, Shita-tsuki.
2. Lewa pozycja walki poruszanie się atakując: Oi-mawashi-geri, Oi-tsuki, Gyaku-tsuki, Gyaku-mawashi-tsuki, Gedan-barai.
3. Test poruszania się w różnych pozycjach Dachi stosując techniki Tsuki / Uchi / Keri / Uke.

Kata:
Yantsu, Tsuki-no-kata.

Kumite:
30 x 2 min.

Oddychanie:

Test kondycyjny:
70 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach,
20 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach,
90 skąonów w przód z leżenia na plecach,
25 przeskoków nad pasem trzymanym oburącz,
25 przeskoków nad partnerem.

Teoria i komendy:
Dobra znajomość nomenklatury japońskiej stosowanej w Kyokushin.

słowa kluczowe: sokolnia inowrocław, inowrocław sokolnia, karate inowrocław, kyokushin inowrocław, inowrocław sztuki walki, sokół zen, sztuki walki inowrocław, karate kyokushin inowrocław

Ciekawe wpisy:

sokolnia-inowroclaw-karate-kyokushin-sztuki-walki

ABOUT THE AUTHOR

Pozostałe wpisy:

  • Inowrocław karate

    Inowrocław karate

    Początek treningów Jak znaleźć aktywność fizyczną odpowiednią dla siebie? Mnie takie poszukiwania zajęły bardzo dużo czasu. Nie mogłem się zdecydować czy chcę pływać, czy biegać, czy robić jeszcze coś innego. Tak naprawdę interesowało mnie wszystko. Klub karate Inowrocław, był jednym z wielu miejsc do których trafiłem. Od razu mi się tam spodobało. Sala była duża

  • Gimnastyka artystyczna Inowrocław

    Gimnastyka artystyczna Inowrocław

    Aktywizacja młodych ludzi Młodzi ludzie interesują się grami komputerowymi aż za bardzo, zbyt dużo czasu spędzają przed komputerami. Rodzice czasami nie zdają sobie sprawy, jak negatywny wpływ na rozwój dziecka może mieć ciągłe przesiadywanie przed monitorem i granie w emocjonujące gry. Młodzież coraz częściej zmaga się z nerwicami oraz ze stanami depresyjnymi, właśnie z powodu